Pereiti į pagrindinį turinį

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

1. PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS

1.1. Šioje Privatumo politikoje yra nurodytos Interneto svetainės Naudotojų teisės, Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tikslai.

1.2. Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje pateikti Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

1.3. Naudotojas Interneto svetainėje pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad jie būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

2. SĄVOKOS

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

Asmens duomenys arba Duomenys yra bet kokia informacija apie Naudotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

Duomenų tvarkymas reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

Duomenų tvarkytojai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

Duomenų valdytojas yra Vytautas Kraujalis, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris 699313, gyvenantis Žirmūnų 91-3.

Interneto svetainė yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra www.verslopaieskos.lt.

Naudotojas yra fizinis asmuo, kuris lankosi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje.

VERSLOPAIESKOS.LT platforma – Duomenų valdytojo prižiūrima ir administruojama sistema, esanti Interneto svetainėje, kurios pagalba asmenys, naudodamiesi platforma gali parduoti arba nusipirkti verslą, įkelti skelbimus apie siūlomas paslaugas, patalpas verslui, investuotojų ar partnerių paiešką ar pasinaudoti kitomis funkcijomis ar paslaugomis, kurios teikiamos šioje platformoje.

Privatumo politika yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Naudotojams naudojantis Interneto svetaine.

Reglamentas reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

 

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

3.1. Naudotojas, norėdamas įkelti skelbimą į VERSLOPAIESKOS.LT platformą, Duomenų valdytojui privalo, o kitais atvejais gali, pateikti šiuos Asmens duomenis: i) el. pašto adresą; ii) telefono numerį; iii) parduodamo verslo sritį, platesnį aprašymą, pobūdį, metinę apyvartą ir darbuotojų skaičių, verslo kainą, miestą; iv) VIP skelbimo įsigijimo atveju ar kitais atvejais, kai Naudotojas atlieka mokėjimą Duomenų valdytojui – vardą, pavardę, banko sąskaitos duomenis. Be to, Duomenų valdytojas tvarko ir kitus Asmens duomenis, kuriuos Naudotojas pateikia VERSLOPAIESKOS.LT platformoje keldamas skelbimus ar kitais būdais.

3.2. Duomenų valdytojas turi teisę naudoti nuasmenintus Naudotojų duomenis tikslu analizuoti Duomenis įvairiais statistiniais pjūviais, su siekiu atlikti statistinę ir finansinę analizes, pagerinti paslaugų kokybę ir pan. Duomenų naudotojas turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių duomenų analizes, naudoti juos rinkodaros ir kitiems tikslams.

3.3. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje taip pat gali naudoti slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus, Naudotojo elgseną arba automatiškai parengtą vizitų statistiką.

3.4. Duomenų valdytojas taip pat tvarko Asmens duomenis apie įsigytas teises į VIP skelbimus, atliekamus veiksmus VERSLOPAIESKOS.LT platformoje.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. Naudotojų pateikti Asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

4.1.1. Paslaugų teikimas. Duomenų valdytojas renka Naudotojų asmens duomenis ir juos panaudoja tam, kad galėtų teikti paslaugas VERSLOPAIESKOS.LT platformoje.

4.1.2. Interneto svetainės tobulinimas. Duomenų valdytojas renka Duomenis apie Naudotojus, jų naršymo Interneto svetainėje statistiką, elgseną, kad galėtų įvertinti svetainės funkcionalumą ir geriau patobulinti siūlomų paslaugų prieinamumą ir patogumą.

4.1.3. Susisiekimas. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Naudotojų turimus klausimus ar prašymus.

4.1.4. Tiesioginė rinkodara. Kai Naudotojas yra davęs sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, ar Naudotojas neprieštarauja gauti tokius pasiūlymus ir naujienas, kai jam buvo sudaryta galimybė tokį prieštaravimą pareikšti, Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis teikdamas Naudotojui pasiūlymus ir informaciją, pavyzdžiui, bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie teikiamus pasiūlymus, naujienas, akcijas, teiraujantis nuomonės apie teikiamas paslaugas. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti gauti pasiūlymų ir naujienų, o savo sutikimą bet kada atšaukti. Toks atsisakymas nesutrukdys naudotis VERSLOPAIESKOS.LT platforma.

 

5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

5.1. Naudotojas patvirtina, kad supranta, jog Asmens duomenys, pateikti skelbimuose, bus viešai prieinami kitiems asmenims.

5.2. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Naudotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.3. Be kitų atvejų, nurodytų Privatumo politikoje, Duomenų valdytojas gali perduoti Naudotojo Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:

5.3.1. Duomenų valdytojo paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Naudotojo Duomenų (buhalterinės paslaugos įmonės, IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);

5.3.2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Naudotojo atskiras sutikimas;

5.3.3. įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;

5.3.4. Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.3.5. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

 

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje gali naudoti slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir yra perduodami iš Interneto svetainės į Naudotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atpažinti Naudotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.

6.2. Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Asmens duomenis: naršyklės tipas, demografiniai duomenys, IP adresas, kita.

6.3. Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamų slapukų gaunamus Duomenis naudoja Naudotojų identifikavimui, analizuoja Interneto svetainės vizitų statistiką, Naudotojų elgseną bei padeda tobulinti Interneto svetainės kokybę.

6.4. Naudotojas gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus – ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį, pakeisdamas nustatymus savo naršykėje. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo Naudotojai gali rasti adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

6.5 Savo Interneto svetainėje naudojame šiuos slapukus:


Slapukas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis

Naudojami duomenys

1P_JAR

Apsilankymų statistikos rinkimas

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

Analitinis

Unikalus identifikatorius

TawkConnectionTime

Informacija apie „Tawk“ pokalbio prisijungimo momentą

Pokalbių lango atidarymo metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

__cfduid

„Cloudflare“ seanso ID (Balansuotojas ir talpyklos tarnyba)

Įėjimo į puslapį metu

360 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

__tawkuuid

Tawk pokalbių sesijos ID

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

180 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

_ga

“Google analytics” slapukas skirtas naudotojui identifikuoti

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

720 dienų

Analitinis

Unikalus identifikatorius

_twitter_sess

„Twitter“ valdiklio sesijos ID

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

sesijos metu

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

frontend_lang

Naudojamas išsaugoti lankytojo pasirinktą kalbą

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

nuolat

Funkcinis

Naudotojo kalbos identifikatorius

guest_id

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

60 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

lang

„Twitter“ valdiklio informacija apie kalbą

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

nuolat

Funkcinis

Naudotojo kalbos identifikatorius

metrics_token

„Twitter“ valdiklio metrinis ID, skirtas personalizuotoms reklamoms. 

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

32 dienos

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

personalization_id

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

60 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

rweb_optin

„Twitter“ valdiklio naudotojo sąsajos nustatymas

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

240 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

session_id

„ClaimsControl“ seanso ID

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

90 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

syndication_guest_id

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

360 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

tfw_exp

„Twitter“ valdiklio suasmeninimo ID informacija

Prisijungimo prie pokalbio (angl. “chat”) laikas

15 dienų

Funkcinis

Unikalus identifikatorius

 

 

7. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

7.1. Duomenų valdytojas Naudotojų Asmens duomenis saugo tokį laikotarpį, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

7.2. Duomenų valdytojas Naudotojų Duomenis tvarko tol, kol Naudotojas turi savo įkeltą skelbimą VERSLOPAIESKOS.LT platformoje. Naudotojui ištrynus skelbimą VERSLOPAIESKOS.LT platformoje, Duomenų valdytojas saugo Naudotojo asmens duomenis 1 (vieną) mėnesį nuo skelbimo ištrynimo. Duomenys apie įsigytą VIP skelbimą saugomi penkerius metus nuo atitinkamo skelbimo pasibaigimo. Be to, Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, kai tai yra būtina atsižvelgiant į kilusį ginčą ar kitais atvejais.

7.3. Duomenų valdytojas siekia nesaugoti neaktualių ir pasenusių Asmens duomenų, todėl Naudotojui savo paskyroje juos atnaujinus, sena informacija yra pakeičiama aktualia. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Duomenų valdytojo veiklai vykdyti, ir ne ilgiau, nei tai yra būtina.

 

8. NAUDOTOJŲ TEISĖS

8.1. Naudotojai, naudodamiesi Interneto svetaine, turi teisę:

8.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

8.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis;

8.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

8.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

8.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;

8.1.6. taikutinų teisės aktų numatytais atvejais reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė perkelti).

8.2. Visus su Privatumo politika susijusius prašymus Naudotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje apačioje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

8.3. Kartu su prašymu Naudotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis.

8.4. Duomenų valdytojas gavęs Naudotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti, nurodydamas atsisakymo motyvus. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju Duomenų valdytojas informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

8.5. Naudotojui pateikus prašymą ištrinti jo Asmens duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja juos ištrinti, jei tai galima pagrįsti bent viena iš šių priežasčių:

8.5.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

8.5.2. Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;

8.5.3. Naudotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;

8.5.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

8.5.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų.

8.6. Duomenų valdytojas apriboja Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:

8.6.1. Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą; apribojama tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;

8.6.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

8.6.3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos 4 dalyje nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

8.6.4. Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, - apribojama, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis.

8.7. Naudotojui pasinaudojus savo teise į Duomenų ištrynimą arba apribojimą, naudojimasis VERSLOPAIESKOS.LT platforma gali tapti neįmanomas arba taip pat apribotas.

8.8. Naudodamasis savo teise į Duomenų perkeliamumą, Naudotojas taiktinų teisės aktų nustatytais atvejais turi teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas jo Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.9. Duomenų valdytojas turi teisę nepatenkinti Naudotojo prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti: (i) Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą; (ii) viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją; (iii) vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba (iv) esant kitiems Reglamento 23 str. 1 d. nurodytiems atvejams. Bet kuriuo atveju atsisakęs vykdyti Naudotojo prašymą Duomenų valdytojas aiškiai nurodo tokio atsisakymo priežastis.

8.10. Naudotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti https://www.ada.lt/".

 

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę atnaujinti bei pakeisti šios Privatumo politikos nuostatas. Pakeista Privatumo politika skelbiama Interneto svetainėje ir įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos.

 

10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visus su šia Privatumo politika susijusius klausimus Naudotojai gali siųsti šiuo el. paštu: info@verslopaieskos.lt